oś myśliwska

"Oś myśliwska" wywodzi swój rodowód wprost od sporto­wego trapu, który jest niewątpliwie najstarszą dyscypliną w strzelectwie śrutowym. Początków tej dyscypliny należy się doszukiwać w bardzo popularnej, strzelanej jeszcze przed pierw­szą wojną światową konkurencji - strzelania do wypuszczanych z klatek gołębi domowych. Klatka, w której trzymano przed wypuszczeniem ptaka nazywała się "trap", stąd też powstała nazwa tej dyscypliny. Oś myśliwska jest swoistą odmianą trapu. Jest to jedna z najtrudniejszych konkurencji śrutowych wieloboju myśliwskiego stawiająca strzelającemu wysoki próg trudności. Opanowana daje pełną satysfakcję i pozwala w bar­dzo dużej mierze przenieść te umiejętności w knieję. W filmie staramy się wskazać Państwu możliwie najkrótszą drogę do osiągnięcia sukcesu. Kaseta ta jest kolejną z serii "Strzelectwo myśliwskie dla początkujących i zaawansowanych" jakie mieliśmy przyjemność przedstawić Państwu w cyklu naszych spotkań.

Cena 47 złote
Czas trwania 100 minut

Script logo