dzik w przebiegu

Kaseta, którą macie Państwo w ręku jest praktycznym uzupeł­nieniem książki "Strzelectwo myśliwskie dla początkujących i zaawansowanych". Znajdziecie tu odpowiedź co należy zrobić, aby ta trudna i wymagająca konku­rencja jaką jest "Dzik w przebiegu" przestała sprawiać kłopoty.
Film pokazuje zasady strzelania, omawia technikę strzału, uczy jak stopniowo dochodzić do coraz lepszych wyników. Ci z Państwa, którzy zaczynają strzelać, znajdą tu również praktyczne rady traktujące o niezbędnym wyposażeniu strzeleckim często bagatelizowanym przez strzelających.
Kaseta ta jest pierwszą kasetą z serii sześciu filmów instruk­tażowych traktujących o strzelaniu wieloboju myśliwskiego.
Czas trwania 75 minut
Cena 35 złotych

Script logo