krąg mysliwski

"Krąg myśliwski" to trudna technicznie, dynamiczna i niewąt­pliwie najbardziej widowiskowa konkurencja wieloboju myśliwskie­go. Krąg myśliwski jest odmianą sportowego skeetu, dziś konkuren­cji olimpijskiej, który powstał około 1920 roku. Sportowy trap stawiał coraz większe wymagania odnośnie broni z racji większych dolotów rzutków. Zrodziła się potrzeba wymyślenia konkurencji, którą można by strzelać z broni myśliwskiej. Pan C.E. Davies ze stanu Massachuseets ustawił naprzeciw siebie dwie budki, a łączącym je wycinku koła umiejscowił siedem stanowisk. Amerykańskie czaso­pismo strzeleckie ogłosiło konkurs na nazwę nowej, rozwijającej się niezwykle dynamicznie dyscypliny strzeleckiej. Konkurs wygrała kobieta. Pani Gertruda Harlbutt z Montany zaproponowała nazwę "skeet"- ze skandynawska strzelanie. Nazwę przyjęto, konkurencję też, pomysłodawczyni otrzymała sto dolarów nagrody i tak zrodziła się dyscyplina, którą uprawia dziś dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Jak stawiać pierwsze kroki i jak przechodzić do coraz trudniejszych treningów pokaże Państwu ten film. 

 

Cena 47 złotych
Czas trwania 125 minut

Script logo