Jak wybudować własną strzelnicę

Rozdział 4 - Strzelnice - Ustawy z dnia 21 maja o broni i amunicji w artykule 45 stanowi:
" Broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach".
Artykuł ten przesądził o fakcie, że zamilkło wiele lokalnych strzelnic kół łowieckich budowanych z zaangażowaniem i oddaniem przez myśliwych. Ustawa aczkolwiek w wielu miejscach nie dopracowana z pewnością w zamyśle twórców nie miała zamiaru ograniczania strzelectwa ale raczej jego uregulowanie. Obiektywnie należy stwierdzić, że dziko funkcjonujące strzelnice stanowiły potencjalne zagrożenie dla ich użytkowników i osób postronnych, chociaż miedzy Bogiem a prawdą o wypadkach na nich nie słyszeliśmy. Po okresie zastoju wydaje się, że coś drgnęło w myśl tego co dyktuje ustawa a więc zgodnie z przepisami. Najlepszym tego dowodem jest fakt że powstaje coraz więcej prywatnych strzelnic a te które zamilkły pomału budzą się ponownie do życia.
Co zatem zrobić aby móc korzystać z własnej strzelnicy a nie jeżdzić dziesiątki kilometrów do jedynej strzelnicy w województwie? Odpowiedź jest jedna : wybudować nową lub przystosować dotychczas nie użytkowaną do istniejących wymogów prawnych.
Droga do tego jest wprawdzie najeżona trudnościami ale nie niemożliwa. Jeśli chodzi o budowę nowej strzelnicy to nie musi to być od razu strzelnica pełno wymiarowa . Wystarczy jeśli na początek uda się nam wybudować np. "krąg myśliwski" który umożliwi odbywanie strzelań śrutowych. Idealnie byłoby, gdyby powstało stanowisko do przystrzelania broni. 
Dopuszczenie strzelnicy do użytkowania oraz zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. A więc podobnie jak z każdą budową sprawę należy rozpocząć w macierzystym urzędzie gminy i uzyskać zgodę na lokalizację strzelnicy. Lokalizacja będzie się wiązała z posiadaniem odpowiedniej działki do budowy lub możliwością jej uzyskania badż w drodze dzierżawy bądż w drodze zakupu. Poza zgodą na lokalizację powinniśmy otrzymać warunki budowy. W praktyce jest to szereg uzgodnień już na początku tworzenia projektu budowlanego który musimy przedstawić aby uzyskać zgodę na budowę. Sam projekt od strony technicznej zważywszy, że w kołach łowieckich często pracują osoby posiadające uprawnienia budowlane, nie jest trudny do wykonania. Ważne jest aby projekt był funkcjonalny a rozmieszczenie poszczególnych stanowisk było dobrze przemyślane. Chodzi tu zarówno kierunek strzałów jak i ukierunkowanie strzelnicy w odpowiednią stronę świata, dojazd do strzelnicy, parking, toalety itp. Do projektu niezbędne będą opinie Policji, Polskiego Związku Łowieckiego, jak i dostosowanie go do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Ścisła współpraca z Okręgowym Zarządem PZŁ, jego specjalistami w zakresie strzelectwa myśliwskiego których pomoc może ogromnie ułatwić nam drogę do celu. Drogę długą ale do przebrnięcia. Aby trudności były mniejsze radzę odsunięcie lokalizacji od miejsc zabudowanych. Najlepszymi miejscami mogą być stare żwirowiska mające naturalny śrutochwyt, nieużytki które mogą być atrakcyjne ze względu na cenę gruntu. Ideałem jest gdy mamy na działce dostęp do mediów, głównie do prądu, ale w chwili obecnej handel oferuje taki wybór generatorów prądu za przystępne ceny, że często bardziej opłaca się nam zakupić generator niż ciągnąc linie prądową. W trakcie opracowania projektu jego integralną częścią będzie kosztorys. Wiele można zrobić pracą członków koła, ale zakupu materiałów i urządzeń w tym maszyn rzucających nie ominiemy. Budując tylko strzelnicę śrutową znacznie obniżamy koszty jej budowy. Prace ziemne przy budowie osi kulowej mogą być poważną pozycją w kosztach. Budowa przesłon musi być dobrze przemyślana aby spełniły one swoje zadanie i nie kosztowały zbyt dużo. Istotną też pozycją o której musimy pamiętać jest bezwarunkowe ogrodzenie strzelnicy. Rozwiązaniem w miarę tanim jest ogrodzenie terenu strzelnicy siatka leśną. Mam nadzieję, że wiele milczących dotąd strzelnic zacznie się budzić powoli do życia. O ile mógłbym być w czymś pomocny podczas opracowywania projektu proszę dzwonić. Darz Bór.

Script logo