7,62x53R

7,62 x 53R vel 7,62 x 54R?

 

Niestety nie,  choć takie panuje przekonanie i tak by się wydawać mogło, ale są to jednak dwa różne kalibry i o tym trzeba wiedzieć.

 

W ubiegłym roku stałem się posiadaczem wyczynowego karabinu produkcji radzieckiej Zenit 3 o kalibrze 7,62 x 53R. Stan broni – nowy nie używany. Broń trafiła po likwidacji LOK do mojego przyjaciela który mi ją odsprzedał. Jako, że broń była nowa pojawił się temat dotarcia lufy a co się z tym wiąże i temat elaboracji odpowiedniej amunicji. Te wszystkie zaszłości zmusiły mnie do dogłębniejszego poznania specyfiki  kalibru jakiego stałem się posiadaczem,  jak też i wszystkich pokrewnych mu tematów.

Wrzucony onegdaj na portalu temat przyniósł potężną dyskusję , która pokazała jak różne panują poglądy na temat powyższych kalibrów i ich ewentualnych obustronnych zamian.

Ale przejdźmy do konkretów popartych twardymi dowodami.

Są to dwa różne kalibry o czym świadczą tablice C.I.P.

Na stronie cip-owskiej pod określeniem kalibru 7,62 x 53R widnieje jasno określony kraj pochodzenia: Ursprungsland: FI – Finlandia a na stronie kalibru 7,62 x 54R – SU- Rosja.

Najlepsze opracowanie na powyższy temat znalazłem oczywiście u źródeł powstania tego kalibru a mianowicie w rosyjskiej encyklopedii uzbrojenia. Zamieszczam link do tej strony http://worldweapon.info/patron-762x53-r

Postaram się tu przytoczyć przetłumaczone niektóre fragmenty tego opracowania:

Już w tytule widzimy że jest to nabój fiński. Dalej czytamy że nabój 7,63 x 53R znany także jako nabój 7,62 x 53R fiński powstał w Finlandii na bazie naboju 7,62 x 54R. Nabój 7,62 x 53R pojawił się na skutek zmian w obróbkach luf Mosina i ich niewielkiej modernizacji dla potrzeb fińskiej armii. Różnorodność oznaczeń naboju 7,62 x 54R doprowadziła do mylenia go z nabojem 7,62 x 53R.  Nabój 7,62 x 54R miał różne oznaczenia : 7,62 x 53; 7,62 x 53R; 7,62 x 54; 7,62 x 54R.

Błąd powstał z faktu ze w różnych krajach długość łuski była różnie zaokrąglana.

Wszystko to sprawiło, że w literaturze okresowej pojawiało się często stwierdzenie, że oba naboje są wzajemnie wymienne. Różnice w wymiarach obu typów amunicji są wprawdzie niewielkie ale są. Podaję tu najważniejsze:

                           7,62 x 53R            7,62 x 54R

średnica lufy

pola                              7,59                            7,62

bruzdy                          7,83                            7,92

śr, pocisku                   7,85                            7,92

W końcowej części rosyjskiego opracowania znajduje się ciekawe stwierdzenie,cyt:

Podczas gdy istnieją dowody, że stosowanie większej kuli o średnicy, naboju 7.62 x 54R., w broni z  komorą 7.62 x 53R w niektórych przypadkach może prowadzić do poprawy dokładności ognia, zamiana jest niebezpieczna, ponieważ może to doprowadzić do rozdęcia lufy, lub spowodować inne bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Odwrotna zamiana naboju powinna doprowadzić do pogorszenia balistyki i także do i utraty dokładności.
Nabój 7.62x53R wykorzystywany był w fińskim karabinie snajperskim TKIV 85, który z kolei został zbudowany na podstawie karabinu Mosin. k.cyt.

 

 Tak więc stosując dostępną na naszym rynku amunicję 7,63 x 53R do posiadanej broni myśliwskiej o kalibrze 7,62 x 54R możemy osiągnąć w miarę zadawalające rezultaty. W większości przypadków strzały oddajemy na odległość około 100 metrów lub niewiele powyżej. Na tej odległości pogorszenie celności jest niewielkie – rzędu kilku centymetrów. Jeśli zaś chcielibyśmy stosować taki nabój i taką zamianę z myślą o wyczynie i strzelaniach długo dystansowych rezultat będzie na 100% niezadowalający.

Nasuwa się jednak pytanie  czy sygnowanie amunicji przez znanych w Polsce dystrybutorów podwójnym oznaczeniem – 7,62 x 53/54 R jest dopuszczalne. Uważam, że w myśl obowiązujących przepisów  - nie,  gdyż są to dwa różne kalibry aczkolwiek podobne.

                                      

 

 

 

 

 

Script logo